среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety plastikowe na plot i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Budowa balustrady PVC na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku wypadków.

Balustrady z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania plot PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane sztachety PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий